O nas

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Skarbiec" powstała w Piekarach Śląskich przy Kopalni Węgla Kamiennego "Andaluzja" w 1994 roku. Obecnie zrzeszamy ponad 26 tysięcy członków i dysponujemy siecią 24 placówek na terenach województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Posiadamy bardzo atrakcyjną i urozmaiconą ofertę produktową, w której znajdą Państwo m.in.:

 • lokaty
 • kredyty i pożyczki gotówkowe
 • kredyty i pożyczki hipoteczne
 • konta osobiste typu ROR
 • karty płatnicze
 • usługa internetowa
 • konta firmowe
 • linie kredytowe w koncie

Przedmiotem naszej działalność jest:

 • gromadzenie środków pieniężnych członków SKOK-u
 • udzielanie im pożyczek i kredytów
 • przeprowadzanie na zlecenie członków Kasy rozliczeń finansowych
 • pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia
 • prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych
 • prowadzenie działalności społecznej i kulturalno - oświatowej na rzecz członków Kasy i ich środowiska, oraz współdziałanie w tym celu z organizacjami społecznymi i związkami zawodowymi

Celem statutowym naszej Kasy jest propagowanie oszczędności i gospodarności, upowszechnianie idei finansowej samopomocy, kształtowanie umiejętności zarządzania finansami w sposób efektywny i demokratyczny, jak również zapewnienie swoim członkom źródła pożyczek o umiarkowanym oprocentowaniu.